» » گیتی - شکوه سبزه زار/ دل بلهوس

گیتی - شکوه سبزه زار/ دل بلهوس mp3 download

گیتی - شکوه سبزه زار/ دل بلهوس mp3 download Performer: گیتی
Album: شکوه سبزه زار/ دل بلهوس
Size MP3: 1384 mb.
Size FLAC: 1360 mb.
Rating: 4.5/5
Votes: 786
Other Formats: XM AHX VOC AUD DTS AU APEه شکوه گفتم برم ز دل‌ یاد روی تو آرزوی تو به خنده گفتا نرنجم از خلق و خوی تو یاد روی تو. ولی‌ ز من دل‌ چو برکنی، حدیث خود بر که افکنی؟ هر کجا روی وصله ی منی، ساغر وفا از چه بشکنی؟ گذشتم از او به خیره سری، گرفته ر‌ه مه دگری گذشتم از او به خیره سری، گرفته ر‌ه مه دگری. نون چه کنم با خطای دلم، گرم برود آشنای دلم کنون چه کنم با خطای دلم، گرم برود آشنای دلم. به جز ر‌ه او، نه راه دگر، دگر نکنم، خطای دگر به جز ر‌ه او، نه راه دگر، دگر نکنم، خطای دگر. به شکوه گفتم برم ز دل‌ یاد روی تو آرزوی تو به خنده گفتا نرنجم از خلق و خوی تو یاد روی تو. ولی‌ ز من دل‌ چو برکنی، حدیث خود بر که افکنی؟ هر کجا روی وصله.

فتمش چند توان طعنه ز اغیار شنید گفت از من بشنو گوش باغیار مکن. گفتم از درد دل خویش به جانم چه کنم گفت تا جان شودت درد دل اظهار مکن. گفتم آن به که سر خویش فدای تو کنم از میان تیغ برآورد که زنهار مکن. گفتمش محتشم دلشده را خوار مدار گفت خورد از پی عزت او خوار مکن.

Tracklist

A دل بلهوس = Dele Bolhavas
B شکوه سبزه زار = Shokoohe Sabzezar